Onze medewerkers

Vinger aan de pols met UZAbarometer

Geëngageerde medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven zijn de basis voor tevreden patiënten en kwaliteitsvolle zorg. Daarom meten we met de UZAbarometer vier keer per jaar de medewerkersbetrokkenheid en laten we collega’s mee nadenken over mogelijke verbeteringen op de werkvloer. De suggesties zijn een handvat om thema’s bespreekbaar te maken binnen de afdeling en om het werkklimaat aantrekkelijker te maken.

In 2019 kwamen onze medewerkers met een gemiddeld ‘goestingscijfer’ van 7,5/10 naar het UZA. Via verbetersuggesties gaven ze aan hoe die goesting nog een extra boost kan krijgen.

Dankzij de waardevolle suggesties die onze medewerkers in de UZAbarometer aanreikten, werd thuiswerk uitgerold voor enkele niet-patiëntgebonden afdelingen én kan iedereen gemakkelijk bedrijfsvoordelen ontdekken via de UZAbenefits@work-applicatie.