DirectiecomitéMedische raadRaad van bestuur

Dhr. Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

Mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Dhr. Reinhart Maertens

Directeur ICT

Dhr. Niko Pinkhof

Directeur administratie en financiën

Apr. Jo Swartenbroekx

Hoofdapotheker

Dhr. Paul Van Aken

Directeur patiëntenzorg

Prof. dr. Guy Hans

Medisch directeur

Prof. dr. Philippe Jorens

dienst intensieve zorg

Dr. Thiery Chapelle

dienst hepatobiliaire- transplantatie en endocriene heelkunde

Dr. Ivan Huyghe

dienst nucleaire geneeskunde

Prof. dr. Julien Lambert

dienst dermatologie

Prof. dr. Marc Claeys

dienst cardiologie

Prof. dr. Bettina Blaumeiser

dienst medische genetica

Prof. dr. Paul Van Schil

dienst thorax- en vaatheelkunde ***Opgevolgd door Dr. Hilde Jansens (dienst klinische biologie) in oktober 2019

Dr. Sacha Meeuws

dienst neurochirurgie

Dr. Luc Sermeus

dienst anesthesiologie ***Opgevolgd door Prof. dr. Koen Monsieurs (dienst spoedgevallen) in januari 2020

Prof. dr. Stefan De Wachter

dienst urologie

Dr. Bart Embrecht

dienst anesthesiologie

Prof. dr. Greta Moorkens

dienst algemene inwendige, infectieziekten en tropische geneeskunde

Prof. dr. Johan Somville

dienst orthopedie

Dr. Maarten Spinhoven

dienst radiologie

Prof. dr. Dominique Trouet

dienst kindergeneeskunde

Prof. dr. Olivier Vanderveken

dienst NKO

Dr. Walter Verbrugghe

dienst intensieve zorg

Prof. dr. Herman Van Goethem

Voorzitter Raad van Bestuur, Rector UAntwerpen

Dhr. Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

Prof. dr. Guy Hans

Medisch directeur

Prof. dr. Guy Hubens

Decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Pierre Van Damme

Vice-decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Bart Heijnen

Algemeen beheerder UAntwerpen

Dhr. Wim Coumans

Bestuurder

Dhr. Walter De Roey

Bestuurder

Dhr. Rudy Mattheus

Bestuurder

Mevr. Katrien Thorré

Bestuurder

Prof. dr. Julien Lambert

Vertegenwoordiger medisch personeel

Mevr. Sophie Bertrand

Vertegenwoordiger niet-medisch personeel

Prof. dr. Philippe Jorens

Voorzitter medische raad UZA

Mevr. Nadine Van Haecke

Regeringscommissaris

Dhr. Daniël Ketels

Inspecteur-generaal van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap

Mevr. Chris Lauwens

Notulist