Netwerken

6 zorgpartners - 10 campussen

1. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

573Bedden
632Artsen
3.033Medewerkers
30.231Opnames
51.672Dagopnames
541.125Ambulante contacten

Speerpunten

 • hoogkwalitatieve tertiaire zorg
 • voortrekker in innovatie, kwaliteit en patiëntveiligheid
 • academisch centrum voor opleiding en onderzoek

2 & 3. AZ Klina Brasschaat

581Bedden
200Artsen
1.700Medewerkers
20.023Opnames
44.178Dagopnames
283.110 Ambulante contacten

Speerpunten

 • cardiologische- en neurologische zorgprogramma’s
 • oncologische en chronische zorg (Acute opvang voor niet planbare zorg)
 • neurologische revalidatie van coma- en MS-patiënten in AZ Klina campus De Mick

4 & 5. AZ Monica Antwerpen en Deurne

466Bedden
220Artsen
1.416Medewerkers
20.246Opnames
39.940Dagopnames
265.648Ambulante contacten

Speerpunten

 • orthopedie, oogheelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • interventiecardiologie
 • revalidatiecentrum met longrevalidatie

6 & 7 & 8. AZ Rivierenland

416Bedden
248Artsen
1.242Medewerkers
15.486Opnames
27.926Dagopnames
193.823Ambulante contacten

Speerpunten

 • Focusklinieken vaatchirurgie, kniechirurgie en obesitaschirurgie
 • Integrale oncologische zorg
 • Ruim aanbod voor chronische zorg
 • Geriatrische zorg en revalidatie met o.a. cardio- en pneumorevalidatie

9. AZ Sint-Jozef Malle

250Bedden
124Artsen
820Medewerkers
11.981Opnames
21.532Dagopnames
127.878 Ambulante contacten

Speerpunten

 • chronische nierinsufficiëntie – endocrinologie – diabeteszorg
 • moeder – kind met sterk pediatrisch centrum
 • chirurgisch en internistisch daghospitaal

10. Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen

38Bedden
5Artsen
43Medewerkers
322Opnames
/Dagopnames
/Ambulante contacten

Speerpunten

 • kwaliteitsvolle zorg en revalidatiezorg op maat van elke oudere
 • evenwicht tussen wonen en zorg

De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle , AZ Rivierenland (Reet, Bornem en Willebroek) vormen samen het locoregionale ziekenhuisnetwerk ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

Logo Helix

In de evolutie naar een geïntegreerde zorgmodel, is de vorming van ziekenhuisnetwerken een belangrijke mijlpaal. Ook voor de netwerkvorming was 2019 een vruchtbaar jaar.

Het bestaan van Helix werd erkend door de overheid. En samen evolueren we nu in openheid en gelijkwaardigheid richting het nieuwe zorglandschap van 2025, dat om een gemeenschappelijke visie en dynamiek vraagt rond digitalisering, geïntegreerde en transmurale zorg. Een verandertraject naar een complementaire rolverdeling binnen het netwerk en het opzetten van een nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg is ingezet.

Bestuurlijke mijlpalen waren het vastleggen van de bestuursstructuur van Helix, het governance handvest en de bevoegdheidsdelegatie.

Ook de medische samenwerking ging onverminderd door, onder meer in het kader van de centralisatie van complexe oncologische chirurgie en de oncologische netwerkvorming.
Voor de facilitaire samenwerking, werd er een studie voor een centraal magazijn opgestart en werd er verder ingezet op de samenaankopen door de ziekenhuisapotheken. Ook het proefproject voor het inzetten van drones voor staalvervoer tussen ziekenhuizen, was een Helix-project.

Meer over Helix:
Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt ook een koepel voor kennisdeling om te bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten garantie op continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.
Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.