Onderzoek & opleiding

UZA ontwikkelt test voor cannabisallergie

Cannabis gebruiken kan onverwachte gevolgen hebben: een ernstige allergische reactie bijvoorbeeld, met soms een voedselallergie erbovenop. De dienst allergologie voerde een grootschalig onderzoek uit.

Grootste patiëntenstudie ooit

Dr. Ine Decuyper wijdde, in samenwerking met de dienst allergologie van het UZA, haar doctoraat aan allergie voor cannabis. Bij haar onderzoek waren zo’n 120 patiënten betrokken: daarmee is het wereldwijd de meest omvangrijke patiëntenstudie naar cannabisallergie tot nog toe. De dienst ging in de eerste plaats na hoe je overgevoeligheid voor cannabis het best opspoort. Daarvoor werden vijf mogelijke diagnostische tests geëvalueerd. Prof. dr. Didier Ebo, diensthoofd allergologie in het UZA: “Twee tests zijn doorslaggevend gebleken. Bij de eerste gaan we na of de patiënt allergisch reageert op hennep: dat is de industriële vorm van cannabis. Als dat resultaat negatief is, hebben de patiënten in kwestie de allergie zo goed als zeker niet. Is het positief, dan is een vervolgtest nodig. We onderzoeken dan of ze allergisch reageren op Can s 3, een specifiek eiwit dat in cannabis aanwezig is.”

Met dat laatste onderzoek halen ze 65 procent van de patiënten met een cannabisallergie eruit. “Om dat percentage op te krikken bestuderen we nu een vijftal andere eiwitten als mogelijke basis van een test”, vervolgt Ebo. Op dit moment zijn de tests in kwestie nog niet op de markt gebracht, maar hij verwacht dat daar als gevolg van het recente onderzoek snel verandering in zal komen.

Acht op de tien ontwikkelt voedselallergie

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat ongeveer acht op de tien patiënten met een cannabisallergie ook een groente- of fruitallergie heeft. Het vaakst gaat het dan om citrusvruchten, maar soms bijvoorbeeld ook om natuurlijke ingrediënten van bier of wijn. Ebo: “We hebben geen sluitend bewijs dat de voedselallergie het gevolg is van de cannabisallergie, maar op basis van de verhalen van sommige patiënten en onze labotests, hebben we wel een heel sterk vermoeden. Een bijkomende reden om je niet aan een joint te wagen. Op dit moment is het immers nog lang niet zeker of zo’n voedselallergie overgaat als je met cannabis stopt. Daarvoor is het probleem nog niet lang genoeg gekend: onze eerste patiënt met een cannabis- en voedselallergie volgen we nog geen tien jaar op.”

Ten slotte ging het onderzoeksteam ook na in hoeverre politieagenten een risico lopen op cannabisovergevoeligheid. Bij het oprollen van cannabisplantages komen ze immers rechtstreeks in contact met de plant. Daaruit bleek dat politieagenten weliswaar tijdelijke klachten kunnen krijgen na het ontmantelen van zo’n plantage, zoals huidirritatie, maar dat die klachten zelden veroorzaakt lijken te worden door een cannabisallergie.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL OP MAGUZA.