Uw zorg

UZA breidt psychologenwerking uit

Voortaan kan elke patiënt, die in het UZA opgenomen is, bij een psycholoog terecht. Tot voor kort kon dat alleen op de diensten waar eigen psychologen beschikbaar zijn, zoals oncologie, diabetologie, pediatrie en neurochirurgie. Nu wordt die mogelijkheid uitgebreid naar afdelingen waar traditioneel geen psycholoog is, zoals dermatologie of maag-darmziekten en diensten waar patiënten alleen recht hebben op psychologische begeleiding in het kader van revalidatie, bijvoorbeeld de dienst longziekten. Voor al die afdelingen is er nu een systeem van liaisonpsychologie: als een opgenomen patiënt een psycholoog wil zien, kan die terecht bij een psycholoog van een van de andere afdelingen. Op diensten waar wel psychologen beschikbaar zijn, verandert er voor de patiënt niets.

Voortaan één team

In het UZA werken zo’n veertig psychologen. De meesten zijn gespecialiseerd in een specifiek medisch domein, bijvoorbeeld oncologie of neurologie. Sinds kort ziet de organisatie er enigszins anders uit. De psychologen werken nog altijd binnen ‘hun’ dienst, maar zijn daarnaast verenigd in een dienst van psychologen, waarvan Dominique Van Praag de coördinator is. De bedoeling is om de werking te stroomlijnen, zodat we op elke dienst met eenzelfde aanpak en visie werken. Daarbij gaan de psychologen nauwer samenwerken met de dienst patiëntenbegeleiding. Ook de opleidingen gaan uniform verlopen.

Voor patiënten is het fijn om tijdens hun opname vlot bij een psycholoog terecht te kunnen. Gewoon al omdat ze op dat moment nergens anders heen kunnen. Maar ook omdat wij als ziekenhuispsychologen vertrouwd zijn met de typische problemen die een ernstige ziekte of behandeling met zich meebrengen. We kunnen ook gemakkelijk overleggen met de artsen of andere zorgverleners, die op de hoogte zijn van de medische toestand van de patiënt.hoofdpsychologe Dominique Van Praag