Uw zorg

Nooit meer snurken dankzij tongzenuwstimulator

Duizenden mensen lijden aan slaapapneu en luid snurken. Soms met grote gevolgen. In het UZA zijn nu de eerste operaties gebeurd om slaapapneu en snurken tegen te gaan via een chip in de tong.

“Obstructieve slaapapneu (OSA) is een zeer ernstige aandoening die, indien onbehandeld, ernstige gevolgen met zich kan meebrengen”, legt prof. dr. Olivier Vanderveken (NKO-, Hoofd- en Halschirurg en Slaapapneudeskundige bij UZA) uit.

Het Belgische healthtechbedrijf Nyxoah bedacht als oplossing voor de aandoening het Genio® systeem, een tongzenuwstimulator. Als primeur in de Benelux voerden Vanderveken en zijn team de eerste implementaties uit. Het Genio®-systeem is minimaal invasief voor de patiënt, met slechts één incisie in het kingebied. De chip stimuleert de tong om niet naar achteren te vallen en de keelholte vrij te houden. Voor het slapengaan brengt de patiënt een patch met een batterij aan onder de kin, en klikt een klein toestelletje op dat draadloos contact maakt met de chip. In dat externe deel zit niet alleen een kleine batterij die de chip van energie voorziet, maar ook een stimulatie-eenheid die de tongzenuwen prikkelt.

De operaties in het UZA maken deel uit van klinische studies. Als die goed verlopen maakt de technologie kans om goedgekeurd te worden door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Pas daarna kan het op de markt komen.