Uw zorg

Teamwork rond trauma: uniek zorgmodel krijgt erkenning

Het traumacentrum van het UZA verdiende in oktober 2019 als eerste Europees centrum een JCI-erkenning voor het zorgprogramma ‘majeur trauma’. Dit dankzij de doorgedreven samenwerking van de volledige keten van zorgverleners rond de traumapatiënt én de patiënt zelf.

Het UZA werd begin 2018 al na een onafhankelijke audit erkend als level-1 traumacentrum voor volwassenen en kinderen volgens internationale criteria, zoals vooropgesteld door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Dit betekent dat het UZA de juiste voorzieningen en een gespecialiseerd traumateam heeft om 24/7 de zwaarst gekwetste slachtoffers na ongevallen op te vangen.

De voorbije jaren is de zorg voor majeur trauma verder geëvolueerd waarbij het gehele traject van deze complexe zorg van bij opname tot en met ontslag of revalidatie werd gestroomlijnd. Om dit te realiseren werd de ‘major trauma service’ ontwikkeld: een uniek zorgmodel waarbij alle betrokken hulpverleners en diensten samen, in dialoog met de patiënt, de juiste zorg op maat, op het juiste moment met de juiste expertise aanbiedt. Deze structuur is geen op zichzelf staande dienst, maar levert over diensten heen gepersonaliseerde, multidisciplinaire traumazorg.

Internationale standaarden voldaan

In oktober 2019 werd dit volledige zorgtraject van de traumapatiënt in het UZA getoetst aan internationale kwaliteitsstandaarden door de Joint Commission International (JCI). Alle betrokken diensten werden onder de loep genomen: kritische diensten, radiologie, chirurgische diensten, OK, pijncentrum, fysische geneeskunde en de verpleegafdelingen. Al tijdens de audit werd duidelijk dat de traumazorg in Antwerpen zich internationaal kan meten met de beste traumacentra. Coördinator van het traumacentrum, dr. Philip Verdonck: “De functionele uitkomst van de patiënten die hier opgevangen worden is vergelijkbaar of zelfs beter dan de internationale benchmark van level 1-traumacentra, dit terwijl we een zwaardere graad van letsels geconcentreerd in het UZA zien dan gemiddeld.” De erkenning voor het programma werd daags nadien formeel toegekend.

Traumanetwerk voor doeltreffende opvang slachtoffers

De bevonden kwaliteit was niet mogelijk zonder de sterke samenwerking met de noodcentrale, medische urgentieteams, partnerziekenhuizen en gespecialiseerde revalidatiecentra. Verdonck: “We hebben de voorbije jaren samen met vele partners in en buiten het ziekenhuis hard gewerkt aan een supraregionaal traumanetwerk waarin er gestreefd wordt naar betere uitkomsten voor mensen die een ongeval meemaken. Samen met onze partners hebben we een organisatiemodel uitgebouwd volgens de beste praktijken wereldwijd en organiseren we continu kennisdeling met alle betrokken partijen in en uit het UZA. Elke patiënt wordt met alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling uitvoerig opgevolgd en besproken. Daarvoor komen tot zeven medische disciplines en paramedici wekelijks samen.”

Patiënt stuurt kwaliteit

Ook de patiënt zelf stuurt mee de kwaliteit. Eén van de meest waardevolle initiatieven zijn de terugblikmomenten onder de naam ‘coffee-with-the-traumateam’. Patiënten en familieleden kunnen zo na hun behandeltraject hun inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen. Dit heeft alleen al geleid tot kleine en grote aanpassingen in het traject: van aanpassing van onze manier van informeren tot zelfs infrastructuuraanpassingen doorheen het ziekenhuis.

LEES HIER HET VOLLEDIG ARTIKEL UIT MAGUZA.

Héél veel levens hebben deze mensen al gered.
Proficiat! 🔝👍❤️ Frank Lutgarde N. op Facebook