Onze medewerkers

Scholieren UZA-medewerker voor één dag tijdens Youca Action Day

Ook in 2019 nam het UZA weer deel aan de Youca Action Day. Tijdens deze dag zetten heel wat leerlingen tussen 15 en 19 jaar zich in om één dag te gaan werken voor een bedrijf, organisatie of particulier. Het geld dat de scholieren op die dag verdienen, gebruikt Youca om wereldwijd jongerenprojecten te financieren.

Op donderdag 17 oktober 2019 werden 4 scholieren voor één dag UZA-medewerker en kwamen ze een handje helpen als ‘verpleegkundige voor één dag’, als onthaalmedewerker of als medewerker monsterontvangst op het labo klinische biologie. Zo konden de jongeren kennismaken met het UZA en de verschillende functies binnen ons ziekenhuis én steunden ze daarmee een jongerenproject elders ter wereld.