Onze medewerkers

eBlox HR verheldert vorming

In 2019 deed een nieuw leermanagementsysteem zijn intrede. Het online leerplatform ‘eBlox HR’ vervangt het ‘vormingsverlof’ en biedt heel wat nieuwe mogelijkheden. Medewerkers kunnen zich via eBlox HR inschrijven op interne opleidingen, een aanvraag indienen voor externe vormingen én  e-learnings volgen. Bovendien biedt het een volledig overzicht van de reeds gevolgde opleidingen, geplande opleidingen en opleidingen die voor medewerkers verplicht zijn. Ook leidinggevenden  krijgen dankzij eBlox een beter beeld van alle gevolgde en geplande opleidingen van hun medewerkers en kunnen zo ook alle verplichte opleidingen binnen hun afdeling beter opvolgen.