Uw zorg

UZA is referentie voor slokdarm- en pancreaskanker

Eind 2018 besliste de federale overheid om complexe ingrepen bij pancreas- en slokdarmkanker te centraliseren in een beperkt aantal referentiecentra. Het UZA is voor beide ingrepen erkend als referentiecentrum binnen een netwerk van Antwerpse en Waaslandse ziekenhuizen. 

Regio Antwerpen-Waasland vormt keten in strijd tegen slokdarm- en pancreaskanker

Slokdarm- en pancreaskanker zijn zeldzame en complexe kankers. In België worden jaarlijks respectievelijk een kleine 1500 en 1800 nieuwe diagnoses gesteld. Een chirurgische behandeling kan deel uitmaken van het zorgtraject. Om te zorgen dat de patiënten die baat hebben bij een operatie, toegang hebben tot een ervaren en gespecialiseerd zorgteam, besliste de overheid deze complexe chirurgie te centraliseren in een beperkt aantal referentiecentra. Het UZA haalde zowel voor pancreas- als slokdarmchirurgie de erkenning als referentiecentrum binnen.

Voor pancreaschirurgie is het UZA een van de twee expertisecentra in Antwerpen. Voor ingrepen bij slokdarmkanker, die nog minder frequent voorkomen, vormen het UZA en ZNA één associatie (associatie UZA-ZNA). De andere ziekenhuizen hebben een samenwerkingsovereenkomst met deze associatie.

De ingrepen worden in het universitair ziekenhuis uitgevoerd door een chirurgisch team waarvan de vertrouwde chirurg van de patiënt deel uitmaakt. “Door dergelijke complexe ingrepen te laten uitvoeren door een ervaren team vermindert de kans op complicaties tijdens en na de operatie, en verhogen de genezingskansen”, zegt dr. Geert Roeyen, pancreaschirurg.

Het UZA heeft jarenlange ervaring in de chirurgische behandeling van en wetenschappelijk onderzoek naar pancreas- en slokdarmkanker. Naast de minimaal invasieve behandelingen en robotchirurgie, zet het universitair centrum ook sterk in op klinische studies en innovatieve technieken gericht op de lokale vernietiging van de tumoren. Het moleculair profiel bepaalt in toenemende mate mee welke behandeling de beste optie biedt aan de patiënt. Het UZA legt zich al sinds 2015 toe op het ontrafelen van het moleculair profiel van de tumoren in het zogenaamde mDNA-platform, waarvan de Antwerpse en Waaslandse ziekenhuizen eveneens deel uitmaken.

Antwerpse regionale samenwerking biedt snelle zorg op maat

Het UZA werkt nauw samen met de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen uit de brede regio aan de uitbouw van dit patiëntgericht zorgprogramma. Er wordt een gemeenschappelijk zorgpad over alle lijnen van de gezondheidszorg heen opgesteld dat focust op een snelle en accurate diagnose, het voorbereiden van de patiënt op zijn behandeling, medische en paramedische ondersteuning en aangepaste nabehandelingen.

Ook toegankelijkheid en vlotte doorstroom is belangrijk. Na doorverwijzing door de huisarts, zal de patiënt zijn traject kunnen aanvangen in het nabijgelegen centrum, en automatisch verwezen en begeleid worden door de vertrouwde zorgverleners naar het referentiecentrum. Alle patiënten zullen na de diagnose binnen de week besproken worden op een gespecialiseerd multidisciplinair oncologisch consult. Dit heeft als doel om zo snel als mogelijk tot het juiste behandelplan samen met de patiënt te komen. De operatie vindt plaats in het UZA en er is geen wachtlijst. Hier kunnen ze voor de chirurgische behandeling van hun aandoening rekenen op een ervaren en gespecialiseerd multidisciplinair zorgteam dat 24/7 klaarstaat. Naast chirurgen en een gespecialiseerd OK-team, maken er oncologen, intensivisten, interventieradiologen en gastro-enterologen deel van uit.

De voorbereidende onderzoeken kunnen in het voor de patiënt vertrouwde centrum doorgaan. Wanneer het medisch verantwoord en gewenst is, kunnen gehospitaliseerde patiënten na een initiële herstelperiode terug naar hun lokale ziekenhuis overgebracht worden om dichter bij hun familie te herstellen. De keten van zorgverleners streeft ook na om de nodige nabehandelingen voor de patiënt dicht bij huis te organiseren.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL UIT MAGUZA.